Audyt komunikacji wewnetrznej - analiza komunikacji z pracownikami, opinia na temat atmosfery panującej w firmie, sprawdzenie polityki kadrowej, itp.

Audyt komunikacji wewnętrznej


Sprawdzisz, czy Twój zespół rozumie cele przedsiębiorstwa i skutecznie je realizuje.

Dowiesz się, jakie błędy najczęściej popełniasz w komunikacji z pracownikami.

Dowiesz się, jak pracownicy oceniają Cię, jako pracodawcę.

Sprawdzisz poziom satysfakcji Twoich pracowników i dowiesz się, co ich motywuje.

Dostaniesz obiektywną opinię na temat atmosfery, panującej w Twojej firmie.

Sprawdzisz jakość komunikacji pomiędzy pracownikami różnych szczebli i działów.

Otrzymasz w prezencie pakiet praktycznych porad, jak prowadzić komunikację wewnętrzną.


W ramach audytu komunikacji wewnętrznej sprawdzimy Twoje relacje z pracownikami i współpracownikami i poziom ich satysfakcji. Dokładnie przyjrzymy się również jakości komunikacji pomiędzy pracownikami poszczególnych szczebli – przeanalizujemy procedury przepływu informacji, jasność przekazu, sposoby reagowania na informacje zwrotne.

Zechcemy również zbadać formy działania w wewnętrznych sytuacjach kryzysowych – kto jest za nie odpowiedzialny, czy pracownicy wiedzą, do kogo mogą się w takich sytuacjach zwrócić. W krędu naszych zainteresowań znajdą się też kadry i płace - polityka kadrowa, regulamin pracy, ścieżki awansu, formy zatrudnienia, adekwatność wynagrodzeń do zajmowanych stanowisk, zakresu obowiązków i odpowiedzialności, terminowość wypłat, itp.

Po przeanalizowaniu zebranych informacji przygotujemy szczegółowy raport, opisujący sytuację wyjściową oraz ewentualne sugerowane zmiany.

Zobacz też:
Audyt public relations
Audyt marketingowy

audyt komunikacji wewnętrznej audyt komunikacji wewnętrznej
audyt komunikacji wewnętrznej audyt komunikacji wewnętrznej
Dołącz do nas!